6084802373222400 BioStore 紐西蘭HNZ麥蘆卡蜂蜜 5+(500g) HNZ Manuka Honey 5+ HNZ麥蘆卡蜂蜜與健康/優點︰ – 對胃痛及鼻敏感者最佳之選 – 增強免疫力 – 舒緩胃痛胃氣脹胃灼熱胃酸過多等、不適症狀 – 鼻炎鼻敏感症狀,舒緩上呼吸道不適,和消化不良等不適症狀 – 抗菌活性對各種細菌及真菌感染的傷口有消炎及促進合的作用 – 有助改善消化不良,幫助殺滅引起胃部疾病的細菌,舒緩胃症作用 *5+適合曰 Product #: biostore-紐西蘭HNZ麥蘆卡蜂蜜 5+(500g) HNZ Manuka Honey 5+ 2021-10-21 Regular price: $HKD$258.0 Available from: BioStoreIn stock
biostoreBioStore